PAYLAŞ

Yorumlar, programa etki etmeyen ancak kendimizin veya kodu inceleyen bir başkasının nerede ne yapıldığını anlamasını sağlayacak yazılardır. Yorumlar tek satırlık ve çok satırlık olmak üzere ikiye ayrılır.

Tek satırlık yorumlar

C#, iki tane slash’ten (//) sonra gelen aynı satırdaki yazıları yorum sayar. Örnek:

 using System;
 class yorum
 {
  static void Main()
  {
    int a=0; //Burada a'yı tanımladık ve sıfır değerini verdik.
    int b=5; //Burada b'yi tanımladık ve beş değerini verdik.
    Console.Write(a+b); //Burada toplamlarını ekrana yazdırdık.
  }
 }

Çok satırlık yorumlar

C#, /* ve */ arasına yazılan her şeyi yorum sayar. Dolayısıyla da çok satırlık yorumlar yazılabilir. Örnek:

 using System;
 class yorum
 {
  static void Main()
  {
    Console.Write("deneme"); /*Burası birinci satır,
              burası ikinci satır,
              işte burada bitti.*/
  }
 }

Ayrıca C#’ın bu yorum özelliği programımızda henüz çalışmasını istemediğimiz kodlar varsa yararlı olabilmektedir.

Ayrıca Visual Stdio’da saçili alanı CTRL+K-C ile yorum satırına çevirebiliriz. CTRL+K-U ile de yorum satırından çıkartabiliriz.

BİR CEVAP BIRAK