C# Ders-8 / C Sharp Programlama Dili-Random

2717
1
PAYLAŞ

RANDOM

Bu değerler sayı veya harf olabileceği gibi bu ikisinin kombinasyonundan oluşan string türünde verilerde olabilir.  Rastgele sayılar özellikle şans veya tahmine dayalı oyunlarda sıklıkla kullanılırlar.

 • Rastgele sayı üretebilmemiz için öncelikle Random sınıfı türünden bir nesne yaratmalıyız:
 • C#’ta rastgele değer üretmek için Random sınıfı ve bu sınıfın içerisindeki Next, NextBytes, NextDouble metotları kullanılır. En fazla tercih edilen metot Next () metodudur.
Rasgele rnd= new Random ();

Buradaki yarattığımız nesnenin adı rnd. Şimdi bu nesne üzerinden Random sınıfının metotlarına erişebileceğiz.

int RastgeleSayi1=rnd.Next(10,20);
int RastgeleSayi2=rnd.Next(50);
int RastgeleSayi3=rnd.Next();
double RastgeleSayi4=rnd.NextDouble();

 

C# ile Rastgele Sayı Üretmek

Örnek: 1 ile 200 arasında 3 adet rastgele sayı oluşturalım.

    Random rastgele = new Random();
      (i ++; I & lt; 3 i = 0 int)
      {
        int sayi = rastgele.Next(1, 200);
        Console.WriteLine (sayi.ToString ());
      }

Oluşturulan sayılar tamamen rastgele olduğu için birbirinden farklı ya da aynı olabilmektedir.

NextDouble() metodu ile 0.0 ile 1.0 arasında rastgele double türünde sayılar üretilir.

Örnek: rast gele 0-1 arası sayı üretelim.

Random rastgele = new Random();
double sayi = rastgele.NextDouble();
Console.WriteLine (sayi.ToString ());

Örnek: Rast gele büyük harf üretelim

Random rastgele = new Random();
int ascii = rastgele.Next(65, 91);
karakter Convert.ToChar = karakter (ASCII);
Console.WriteLine(karakter);

C# ile Rastgele Şifre Oluşturmak

Yukarıda ki öğrendiğimiz yöntemi kullanarak 8 karakterden oluşan rastgele bir şifre oluşturalım. Özellikle web sitelerindeki şifremi unuttum bölümünde mail adresine gönderilecek olan şifrelerin oluşturulmasında işinize yarayacaktır.

Random rastgele = new Random();
Stringbuilder sb = new StringBuilder ();
(i ++ i ', aşağıdaki 8. = 0 int)
{
int ascii = rastgele.Next(32, 127);
karakter Convert.ToChar = karakter (ASCII);
sb.Append(karakter);
}
Console.WriteLine (sb.ToString ());

Ascii tabloda 32 ile 127 arasında klavyeden yazabileceğiniz tüm rakam, harf ve özel karakterler yer almaktadır.

StringBuilder

StringBuilder dediğimiz sınıf,string verilerin + operatörüyle birleşme işleminin aynısını yapmaktadır.Ancak + operatörüyle stringler birleştirilirken bellekte birsürü geçiçi string ifadeler oluşturulur.Bu işlemlerde büyük oranda performans kaybına sebep olmaktadır.Sonucta bu ifadelerin yan yana birleşmiş hali elde edilmeye çalışılmaktadır.Ve bu işlemi StringBuilder sınıfını kullanarak yaparsak büyük oranda performans kaybını önlemiş oluruz.

StringBuilder Metodları

Append() :Bu metod sayesinde,parametresine gönderilen veriler string biçimde birleştirilecektir.int,bool,string,byte,decimal,dauble,float vs… tipten verileri alıp stringe çevirip birleştirme işlemi yapar.

AppendLine() :Bu metod sayesinde, parametresine gelen değeri ekledikten sonra bir alt satıra otomatik geçiş yapar.

Önceki dersler için buraya tıklayınız.

1 YORUM

BİR CEVAP BIRAK