PAYLAŞ
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

namespace sınav__deneme_1
{  class Program
  { 
    static void Main(string[] args)
    {
      //Directory.CreateDirectory(@"sınav1");      
      //klasör oluşturduk
      //FileStream dosya = File.Create(@"sınav1\deneme.txt");
      //dosya.Close();                   
      //klasörün içine deneme.txt dosyası oluşturduk ve bağlantıyı kapattık.
      //StreamWriter yaz = new StreamWriter(@"sınav1\deneme.txt");
      //yaz.WriteLine("admin*password");
      //yaz.Flush();
      //yaz.Close();                    
      //deneme.txt dosyasızna metin yazdırdık ve bağlantıyı kapattık.
      StreamReader oku = new StreamReader(@"\sınav1\deneme.txt");
      string veri = oku.ReadLine();
      string[] kullanici = veri.Split('*');
      oku.Close();
      for (;;)
      {  Console.Write("kullanıcı adı giriniz ");
        string x = Console.ReadLine();
        Console.Write("şifre giriniz ");
        string y = Console.ReadLine();
        if (x == kullanici[0] && y == kullanici[1])
        {  Console.WriteLine("giriş yapıldı");
          Console.WriteLine("oyun başlıyor.");
          Console.WriteLine("1 ile 20 arasında bir sayı var ve sizin 5 hakkınız var");
          int tahmin_hakki = 5, girilen, rastgele_sayi;
          Random rnd = new Random();
          rastgele_sayi = rnd.Next(1 , 20);
          while(tahmin_hakki>0)
          {  Console.Write("sayı giriniz (1-20)>>>> ");
            girilen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            if (girilen != rastgele_sayi)
            {  tahmin_hakki--;
              Console.Write("Bilemediniz ");
              Console.WriteLine("kalan hakkınız = " + tahmin_hakki);
              if (girilen > rastgele_sayi)
              {  
                Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
                Console.Clear();
                Console.WriteLine("SAYIYI KÜÇÜLTÜN");
              }
              else
              { 
                Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red;
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
                Console.Clear();
                Console.WriteLine("SAYIYI BÜYÜTÜN");
              }            
            }
            else
            {  
              Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green;
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
              Console.Clear();
              Console.WriteLine("<<<<<<Tebrikler Bildiniz>>>>>>");
              break;
            }
            if (tahmin_hakki==0)
            {  Console.WriteLine("hakkınız bitti! Sayıyı bilemediniz Üretilen Sayı : "+rastgele_sayi);
              Console.ReadLine();
            }
          }
          break; 
        }
        else
        {
          Console.Clear();
          Console.WriteLine("<<<<<<<Yanlış girdiniz Tekrar Deneyiniz>>>>>>");
                    
        }      
      }      
      Console.ReadLine();      
    }
  }

  
}

Resim olarak koydum sizlerde en az bir defa yazmış olursunuz.

Takıldığınız yerden soru sorabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK