Sekme duraklarını ayarlamayın, temizleyin veya kaldırın

Hızlı Biçim belgeleri oluşturmak için sekme duraklarını kullanabilirsiniz. Word içinde belge düzen seçenekleri kullanarak, örneğin, bir içindekiler tablosu veya tek bir sekme durağını ayarlama olmadan dizin oluşturabilirsiniz.

Word önceden tasarlanmış tablo, üstbilgi ve altbilgi, kapak sayfası ve diğer sayfa düzeni seçeneklerini de sağlar. Bu seçenekler eklemeyi sekme duraklarını gereksiz olun.

İPUCU : Wordfarklı sürümleri sığması için “üzerinde Giriş sekmesine.” birçok yordam başvurun Word 2016için Düzen sekmesini de kullanabilirsiniz. Word 2013, Word 2010ve Word 2007için Sayfa düzeni sekmesini de kullanabilirsiniz.

Sekme duraklarını hakkında bilgi edinin

Üzerinde yatay hangi sürümünü kullanmakta olduğunuz Word yordamı (ekleme) ayarını sekme için durdurursa ne olursa olsun cetvel aynıdır. Varsayılan olarak, bazı hiçbir cetvelde sekme duraklarını yeni boş bir belge açın. Bununla birlikte, varsayılan sekme kümesi her yarım inç’te aralıklar yoktur.

Sekme duraklarını ayarlama (ekleme) başlamadan önce sekme seçicisini kullanılabilir sekme duraklarını le tanışmak ve isteyebilirsiniz.

Sekme seçicisini yedi sekmeleri--sola birini seçin, sağa, ortalamak ondalık, çubuk, asılı girinti--cetvelde ayarlamak için ilk satır girintisi.

Sekme seçicisini cetvelin sol kenarındaki küçük kutusu olur. Sonraki açıklanan her sekmenin çıkarmanıza sekme seçicisini tıklatabilirsiniz.

Sekme görüntüsü Sol Sekme

Metin, sekme durağı sağa hizalanır.

Orta Sekme düğmesi Orta Sekme Siz yazarken metin ortasında görüntülenir.
Sekme görüntüsü Sağ sekme Metni sağa hizalanmış ve sola doğru genişletir.
Sekme görüntüsü Ondalık sekmesi Ondalık basamak soluna hizalanmış sayılar. Tire veya ve simgesi gibi farklı bir karakter sayıları hizalamak için Ondalık sekmesi kullanamazsınız.
Çubuk Sekme düğmesi Çubuk Sekme Metin bir Çubuk Sekmekonumlandırılmış değildir. Bunun yerine, bir dikey çubuk sekme konumdan eklenir.
düğme görüntüsü İlk satır girintisi Cetvelin en üstünde bulunan, İlk satır girintisi , paragrafın ilk satırını metinde girintiyi olanak tanır.
düğme görüntüsü Asılı girinti Cetvel alt kısmında bulunan Asılı girinti , bundan sonra metin paragrafın ikinci satırı ve tüm satırları girintili olanak tanır.
Cetvelde sekmeleri ayarlama

Belgenizde sekme durağını ayarlamak için hızlı bir yolu, cetvelde sekmenin görünmesini istediğiniz konumu tıklatın ve sekme durağını seçin tıklatmaktır.

Cetveli Word belgesi sekmelerle gösterilmektedir.

 • Cetvelin sol kenarında, istediğiniz sekme seçicisini içinde sekme durağını tıklatın ve sonra cetvel üzerinde sekmeyi ayarlamak istediğiniz konumu tıklatın.

  NOT : Cetvelin en üstünde, belgenizin görmüyor musunuz? Görünüm > Cetvel. Ve sekme karakterleri, belgenizin ana sayfa sekmesinde durağı görmek istiyorsanız, Göster/Gizle düğme görüntüsü seçin.

İpuçları

 • Ayarladığınız sekmeyi taşımak için yeni bir konuma cetvel üzerinde sürükleyin.
 • Sekme durağı ayarlama yeri hassas konumu tanımlamak için bir sekmeyi çift tıklatın. Sekmeler iletişim kutusunu açar ve hassas konum sekme durağı konumu kutusunda gösterilir.
 • Sekme duraklarını ayarladığınız ile oluşturduğunuz metin hizalamasını onaylamak için SEKME tuşuna basın.
 • Birden fazla paragraf seçili olduğunda yalnızca ilk paragrafın sekmelerinden cetvelde gösterme.
Cetvelde Temizle sekme durakları

Yatay cetvelde ayarlama herhangi bir sekme durağı hızlı bir şekilde kaldırabilirsiniz.

NOT : Belgenizin en üstünde cetveli göremiyorsanız, görünüm > Cetvel. Belgenizde, karakter Girişsekmesinde, durdurma sekmesini görmüyorsanız Paragraf grubunda Göster/Gizle düğme görüntüsü tıklatın.

 • Sekme durağını kaldırmak için cetvelden sürükleyin.Cetvelde bir sekme vurgulanır.

  NOT : Fare düğmesini serbest bıraktığınızda, sekme durağı kaybolur ve metniniz bir sonraki sekme konumuna veya varsayılan sekme aralığına (yaklaşık yarım inç’te bir) taşınır.

Aşağıdaki resimde belgeye eklenmiş sekme duraklarına hizalanan metni gösteren — sağa hizalanmış sekme durağı.75 inç ve sola hizalanmış sekme durağı 1,25 inç uzaktadır.

Cetvelde sekme duraklarına hizalanan metni gösteren örnek.

Sekme durakları, metin varsayılan sekme konumlarına yarım inç’ın geçer Sonraki resimde gösterildiği gibi kaldırıldıktan sonra.

Sekme durakları kaldırıldıktan sonra metni gösteren bir örnek. .

Sekmeler iletişim kutusundaki sekmeleri ayarlama

Sekmeler iletişim kutusunu kullanarak sekmeleri ayarlayabilirsiniz. Sekmeler iletişim kutusunu kullanarak daha hassas sekme konumlarını alın ve sekmeden önce belirli bir karakter (öncü) da ekleyebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda, Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı’nı tıklatın ve sonra Sekmeler’itıklatın.Paragraf İletişim Kutusu Başlatıcısı
 2. Sekme durağı konumu kutusunda konumu (ölçüm) cetvelde sekme durağını ayarlamak istediğiniz yere girin.Sekmeler iletişim kutusu
 3. Hizalama‘ nın altında SolOrtalaSağaondalıkveya çubuğuseçin.
 4. Öncüaltında Hiçbiri 12 nokta3 tireveya ayarlamak için 4 altı çizili seçin; 2, 3 ve 4 seçenekleri olması durumunda —, örneğin, bir sayfa numarasına sahip bir bölüm başlığı bağlayan bir dizi karakteri.Tek noktalı öncü kullanma örneği
 5. Ayarla > Tamam.
Sekmeler iletişim kutusundaki sekmeleri temizleme

Tüm sekme duraklarını ayarlama veya yalnızca bir veya daha fazla temizleyin temizleyebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda, Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı’nı tıklatın ve sonra Sekmeler’itıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini seçin:
  • Sekme durağı konumu listesinde, bir tek sekme durağını temizlemek için bir sekme durağı konumu seçin, Temizle‘ yi tıklatın ve sonra da Tamam‘ ı tıklatın.Sekmeler iletişim kutusunda gösterilen seçenekler.
  • Tüm sekme duraklarını temizlemek için Tümünü Temizle tıklatın > Tamam.

Sekmeleri temizlemek için Bul ve Değiştir kullanabilirsiniz.

Bir girinti ekleme

İlk satır girintisi veya asılı girinti ekleyebilirsiniz. İlk satır girintisi kullanarak, paragraf ve izleyen tüm satırları Sola yaslama olsun metnin ilk satırını kapalı ayarlayabilirsiniz. Asılı girinti ile paragrafın ikinci satırı ve aşağıdaki tüm satırları ilk satırdan daha girintili.

Asılı bir paragraf örneği

 • Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Cetveli üstündeki İlk satır girintisi düğme görüntüsü başlamak için paragrafın ilk satırını istediğiniz konuma sürükleyin.
  • Asılı girinti düğme görüntüsü cetvelin alt paragrafın ikinci satırı ve bundan sonra başlamak için tüm satırları istediğiniz konuma sürükleyin.

  NOT : Belgenizin en üstünde cetveli göremiyorsanız, görünüm > Cetvel.

Sekme duraklarını arasında öncü ekleme

Öncüleri olan bu özel karakterler — noktalar, tireler, altını çizer — sekme durakları arasındaki görsel bir bağlantı oluşturun. En sık öncüleri bir içindekiler tablosu veya dizin içinde kullanılır.

NOT : İçindekiler tablosu biçimlendirmek için sekme duraklarını ve öncülerini kullanmak isterseniz, otomatik bir içindekiler tablosu oluşturmak için Word kullanmayı düşünün.

 1. Öncü önce görünmesini istediğiniz metni yazın.
 2. Yatay cetvelde, istediğiniz sekme durağı ayarlamak ve çift tıklatın.
 3. Sekmeler iletişim kutusunda, öncü‘ nün altında Yok’u 12 nokta3 tireveya bir dizi karakteri ayarlamak için 4 altı çizili seçin; seçenek 2, 3 ve 4 olması durumunda — sekme durakları arasında bağlantı oluşturmak için.Tek noktalı öncü kullanma örneği
 4. Tamam‘ ı tıklatın ve SEKME tuşuna basın.

İPUCU : Yeni bir satır başlatmak için Enter tuşuna bastığınızda, biçimlendirilmiş sekme durağı kullanılabilir.

Varsayılan sekme duraklarını arasındaki boşluğu değiştirme

El ile sekme duraklarını ayarlarsanız, varsayılan sekme duraklarını ayarladığınız el ile sekme duraklarını tarafından kesilir. Cetvelde ayarlanan el ile sekme duraklarını varsayılan sekme durağı ayarlarını geçersiz kılar. Varsayılan sekme duraklarını her yarım inç’te ayarlanan unutmayın.

 1. Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda, Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı’nı tıklatın.
 2. Paragraf iletişim kutusunda, Sekmeler seçeneğini tıklatın.
 3. Sekmeler iletişim kutusunda, Varsayılan sekme durakları kutusunda.
  • Sekme durakları arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını (bir ölçü birimi) girin.
  • Yukarı veya aşağı ok ve standart bir ölçü birimini seçin (örneğin,. 4″).
 4. Tamam‘a tıklayın.
Varsayılan sekme aralığını kaldırma

Varsayılan sekme aralığını kaldırma ve sekme durağı karakterleri belgenizde el ile seçip silerek silin. Veya sekme durakları veya birkaç sekme duraklarını kaldırmak için Bul ve Değiştir kullanabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinde Değiştir‘ i tıklatın.
 2. Aranan kutusuna ^t yazın ve Yeni değer kutusunu boş bırakın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir kerede bir sekmeyi silmek için Sonrakini Bul’a ve ardından Değiştir belgede ilerleyip’ı tıklatın.
  • Tüm sekmeler bir kerede silmek için Tümünü Değiştir’itıklatın.

Önceki İçerikWord’de sayfa kenar boşluklarını ayarlama
Sonraki İçerikC# Ders-10 / C Sharp Programlama Dili/Metotların aşırı yüklenmesi
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama mezunuyum. Değişen ve gelişen teknolojiyi çoooook yakından takip ediyoruz.